Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής, Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών Υλικών
Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής, Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών ΥλικώνGeneral InformationServicesTechnical EquipmentQuality ControlLaboratoryProjects & StudiesDegree LevelsContact  Us

Home Page

greek version

 

CATEGORIES OF CERTIFICATES AVAILABLE AT THE COMPANY Geodynamics Ltd

CATEGORY

TYPE OF STUDY

CLASSES DIPLOMAS

20

Hydrogeological Geological and Geophysical Studies and Surveys

A-B-C

21

Geotechnical studies

A-B-C

27

Environmental Studies

A-B-C

Geological & Geotechnical Consultants in Greece
Soil Aggregates & Concrete Laboratory

Geological Studies & Applications

 

Geodynamiki.eu All Rights Reserved 2011