Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής, Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών Υλικών
Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής, Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών ΥλικώνGeneral InformationServicesTechnical EquipmentQuality ControlLaboratoryProjects & StudiesDegree LevelsContact  Us

Home Page

greek version

General Information

The company under the name Geodynamiki Ltd was founded in 2001 and operates in the Geotechnical, Geological and Environmental studies and applications, laboratory and field testing on Soil Mechanics, Rock Mechanics and quality control of Concrete and Aggregate materials, offering comprehensive services in all sectors.

The company's activities extend nationwide by providing consulting services on quality control, private and public infrastructure, providing complete scientific and technical high standards support in these areas of applications.

The company's aim is to provide high reliability and quality in line with best economical solutions in each case. The last decade has produced numerous geotechnical, geological and environmental studies in private and public projects, providing solutions to complex problems on the construction projects of all kinds.

Geological & Geotechnical Consultants in Greece
Soil Aggregates & Concrete Laboratory

Geological Studies & Applications

 

Geodynamiki.eu All Rights Reserved 2011