Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής, Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών Υλικών
Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής, Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών ΥλικώνGeneral InformationServicesTechnical EquipmentQuality ControlLaboratoryProjects & StudiesDegree LevelsContact  Us

Home Page

greek version

 

TECHNICAL EQUIPMENT

1

DRILL RIG BOYLES BROS BBS 17A ON MERCEDES 1324 TRUCK BOULES BROS (BBS-17A)

Sampling
Drills, Ε101-83
and ASTM

2

DRILL RIG GRAELIOUS XG 580 ON MERCEDES 2224 TRUCK

3

STATIC PENETROMETER 10TONES WITH BEGGEMAN EDGE CONE

Static penetrometry Test, Ε106-86/9 
and ASTM

geo-4

Geological & Geotechnical Consultants in Greece
Soil Aggregates & Concrete Laboratory

Geological Studies & Applications

 

Geodynamiki.eu All Rights Reserved 2011