Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής, Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών Υλικών Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής, Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών Υλικώναρχική σελίδαenglish
Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής, Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών ΥλικώνΓενικές ΠληροφορίεςΥπηρεσίεςΕπικοινωνίαΈργα & ΜελέτεςΤεχνικός ΕξοπλισμόςΠοιοτικός ΈλεγχοςΕργαστήρια

Γενικές Πληροφορίες

Η εταιρία με τον διακριτικό τίτλο “ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Π.Ε.” ιδρύθηκε το 2001 και δραστηριοποιείται στον τομέα των Γεωτεχνικών-Γεωλογικών και Περιβαλλοντικών μελετών και εφαρμογών, των εργαστηριακών και επί τόπου δοκιμών Εδαφομηχανικής-Βραχομηχανικής, καθώς και στον ποιοτικό έλεγχο Σκυροδέματος και Αδρανών υλικών, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. 

Οι δραστηριότητες της εταιρίας εκτείνονται πανελλαδικά παρέχοντας υπηρεσίες συμβούλου σχετικά με τον ποιοτικό έλεγχο, ιδιωτικών και δημόσιων έργων υποδομής, προσφέροντας πλήρη επιστημονική και τεχνική κάλυψη υψηλών προδιαγραφών στους παραπάνω τομείς εφαρμογών.

Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής αξιοπιστίας και ποιότητας σε συνάρτηση με τις βέλτιστες οικονομοτεχνικά λύσεις σε κάθε περίπτωση. Την τελευταία δεκαετία έχουν εκπονηθεί πλήθος γεωτεχνικών, γεωλογικών και περιβαλλοντολικών μελετών στα πλαίσια ιδιωτικών αλλά και δημόσιων έργων, προσφέροντας λύσεις σε σύνθετα προβλήματα σχετικά με την κατασκευή πάσης φύσεως έργων.

Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής, Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών Υλικών Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής, Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών Υλικών
Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής, Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών Υλικών Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής, Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών Υλικών

Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές
Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής

Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών Υλικών

 

Γεωδυναμική All Rights Reserved 2011