Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής, Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών Υλικών
Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής, Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών ΥλικώνGeneral InformationServicesTechnical EquipmentQuality ControlLaboratoryProjects & StudiesDegree LevelsContact  Us

Home Page

greek version

 

LABORATORY

The company has a fully equipped laboratory that provides services to third parties or individual laboratory tests or completed research projects (field work, laboratory tests), in soil mechanics, rock mechanics, concrete quality control and roads and pavements materials.
Laboratory tests carried out using equipment of high standards in accordance with national and international standards by experienced scientific and technical staff.
The laboratory is supervised by the central laboratory department of the Ministry of Transport and Infrastructure Network

Sections:

SOIL AND ROCK MECHANICS LAB

1

Preparation of dry disturbed Sample

Ε 105 - 86, par. 1

2

Determination of water content of soil

Ε 105 - 86 (par. 2), ASTM D 2216

3

Determination of bulk density of cohesive soils

Ε 105 - 86 (par. 3)

4

Determination of specific gravity of soil

Ε 105 - 86 (par. 4), ASTM D 854

5

Determination of liquid limit-plasticity limit-plasticity index

Ε 105 - 86 (par. 5,6), ASTM D 4318

6

Sieve analysis of fine and coarse aggregates –dry method

Ε 105 - 86 (par. 7), ASTM C136

7

Identification of material finer than sieve No. 200

Ε 105 - 86 (par. 8), ASTM C136

8

Particle size analysis by hydrometer 

Ε 105 - 86 (par. 9), ASTM C136

9

Determination of optimum density after compaction with weight
 (Standard and Modified Proctor test)

Ε 105 - 86 (par. 10,11), ASTM D 1557

10

One dimensional consolidation test

Ε 105 - 86 (par. 13), ASTM D 2435

11

Unconfined compression test

Ε 105 - 86 (par. 14), ASTM D2166

12

Direct shear test (UU)  

Ε 105 - 86 (par. 16-5.2.1), ASTM D3080

13

Direct shear test (CU)

Ε 105 - 86 (par. 16-5.2.2), ASTM D3080

14

Direct shear test (CD)

Ε 105 - 86 (par. 16-5.2.3), ASTM D3080

15

Determination of coefficient of permeability in consolidation device

Ε 105 - 86 (par. 19

16

Preparation of cylindrical specimen of rock samples

ASTM D4543

17

Determination of unconfined compression strength in rock samples

Ε 103 - 84 (par. 4) ASTM D2938

18

Determination of hardness, with the hammer SCHMIDT

ΙSRM - Suggested Methods p 101

 

 

Next
Page >>

Next
Page >>

Geological & Geotechnical Consultants in Greece
Soil Aggregates & Concrete Laboratory

Geological Studies & Applications

 

Geodynamiki.eu All Rights Reserved 2011