Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής, Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών Υλικών Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής, Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών Υλικώναρχική σελίδαenglish
Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής, Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών Υλικών
Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής, Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών ΥλικώνΓενικές ΠληροφορίεςΥπηρεσίεςΤεχνικός ΕξοπλισμόςΕργαστήριοΈργα & ΜελέτεςΕπικοινωνίαΠοιοτικός Έλεγχος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Η εταιρία διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο το οποίο παρέχει υπηρεσίες και σε τρίτους,
είτε μεμονωμένων εργαστηριακών δοκιμών είτε ολοκληρωμένων ερευνητικών προγραμμάτων
(εργασίες πεδίου –εργαστηριακές δοκιμές), στους τομείς εδαφομηχανικής-βραχομηχανικής,
ποιοτικού ελέγχου σκυροδέματος και υλικών οδών και οδοστρωμάτων.
Οι εργαστηριακές δοκιμές εκτελούνται με τη χρήση εξοπλισμού υψηλών προδιαγραφών, συμφώνα
με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα από έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό.
Το εργαστήριο τελεί υπό την εποπτεία του τμήματος κεντρικών εργαστηρίων του Υπουργείου Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων.


ΤΟΜΕΙΣ:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ-ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

1

Προπαρασκευή σε ξηρή κατάσταση διαταραγμένων Δειγμάτων

Ε 105 - 86, παρ 1

2

Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας εδάφους

Ε 105 - 86 (παρ. 2), ASTM D 2216

3

Προσδιορισμός φαινόμενου βάρους

Ε 105 - 86 (παρ. 3)

4

Προσδιορισμός ειδικού βάρους εδαφών

Ε 105 - 86 (παρ. 4), ASTM D 854

5

Προσδιορισμός ορίων υδαρότητας, πλαστικότητας

Ε 105 - 86 (παρ. 5,6), ASTM D 4318

6

Προσδιορισμός κοκκομετρικής ανάλυσης

Ε 105 - 86 (παρ. 7), ASTM C136

7

Προσδιορισμός υλικού λεπτοτέρου του Νο 200

Ε 105 - 86 (παρ. 8), ASTM C136

8

Κοκκομετρική ανάλυση με αραιόμετρο

Ε 105 - 86 (παρ. 9), ASTM C136

9

Προσδιορισμός σχέσης υγρασίας - πυκνότητας Εδαφών (Standard and Modified Proctor test)

Ε 105 - 86 (παρ. 10,11), ASTM D 1557

10

Δοκιμή μονοδιάστατης στερεοποιήσεως

Ε 105 - 86 (παρ. 13), ASTM D 2435

11

Δοκιμή ανεμπόδιστης θλίψης

Ε 105 - 86 (παρ. 14), ASTM D2166

12

Δοκιμή ταχείας διάτμησης χωρίς στερεοπ. (UU)

Ε 105 - 86 (παρ. 16-5.2.1), ASTM D3080

13

Δοκιμή ταχείας διάτμησης με στερεοποίηση (CU)

Ε 105 - 86 (παρ. 16-5.2.2), ASTM D3080

14

Δοκιμή βραδείας διάτμησης με στερεοποίηση (CD)

Ε 105 - 86 (παρ. 16-5.2.3), ASTM D3080

15

Προσδιορισμός συντελ. υδροπ. στη συσκ. στερ.

Ε 105 - 86 (παρ. 19

16

Προετοιμασια κυλινδρικου δοκιμίου βραχωδων δείγμάτων

ASTM D4543

17

Προσδιορισμός αντοχής σε ανεμπόδιστη θλίψη βραχωδων δείγμάτων

Ε 103 - 84 (παρ. 4) ASTM D2938

18

Προσδιορισμός σκληρότ, με το σφυρί SCHMIDT

ΙSRM - Suggested Methods p 101

 

 

Επόμενη Σελίδα >>

Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής, Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών Υλικών
Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής, Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών Υλικών
Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής, Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών Υλικών

Επόμενη Σελίδα >>

Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές
Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής

Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών Υλικών

 

Γεωδυναμική All Rights Reserved 2011