Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής, Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών Υλικών
Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής, Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών ΥλικώνGeneral InformationServicesTechnical EquipmentQuality ControlLaboratoryProjects & StudiesDegree LevelsContact  Us

Home Page

greek version

 

AGGREGATES LAB

1

Specific gravity and Absorption of coarse aggregates

ΣΚ-301/85 ASTM C 127/97

2

Specific gravity and Absorption of fine aggregate

ΣΚ 302  ASTM C 128/97

3

Test for mechanical and physical properties of aggregates/Method for determining the resistance to shatter

(LOS ANGELES) ASTM D 2419/95

4

California bearing ratio test

CBRE105-86/12 & 11 ASTM D 1883-99

 

 

CONCRETE LAB

1

Sampling fresh concrete

ΣΚ-350  Κ.Τ.Σ. ’97 / Article 13

2

Preparation and maintenance of concrete specimens

ΣΚ-303

3

Compressive strength of cubic concrete specimens

ΣΚ 304

4

Determination of fresh concrete slump

ΣΚ-304

5

Determination of concrete resistance to non destructive methods

ASTM C 805-79

6

Sampling of hardened concrete

ΚΤΣ 97 / Article 13.7 & EOC. E7-Ministry

7

Base leveling cylindrical concrete specimens

ASTM C 617-98

8

Concrete mix design

Κ.Τ.Σ. ’97 Article 5

9

Detection reinforcement with electromagnetic methods

 

<< Previous
Page

Geological & Geotechnical Consultants in Greece
Soil Aggregates & Concrete Laboratory

Geological Studies & Applications

 

Geodynamiki.eu All Rights Reserved 2011