Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής, Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών Υλικών Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής, Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών Υλικώναρχική σελίδαenglish
Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής, Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών Υλικών
Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής, Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών ΥλικώνΓενικές ΠληροφορίεςΥπηρεσίεςΤεχνικός ΕξοπλισμόςΕργαστήριοΈργα & ΜελέτεςΕπικοινωνίαΠοιοτικός Έλεγχος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

1

Προσδιορισμός ειδικού βάρους και υδαταπορροφητικότητας χονδρόκοκκων αδρανών

ΣΚ-301/85 ASTM C 127/97

2

Προσδιορισμός ειδικού βάρους και υδαταπορροφητικότητας λεπτόκοκκων αδρανών

ΣΚ 302  ASTM C 128/97

3

Προσδιορισμός της αντοχής πετρώματος σε φθορά από τριβή και κρούση

(LOS ANGELES)ASTM D 2419/95

4

Μέθοδος δοκιμής του Καλιφορνιακού λογου φέρουσας ικανότητας

CBRE105-86/12 & 11 ASTM D 1883-99

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

1

Δειγματοληψία νωπού σκυροδέματος

ΣΚ-350  Κ.Τ.Σ. ’97 / ΑΡΘΡΟ 13

2

Παρασκευή και συντήρηση δοκιμίων σκυροδέματος

ΣΚ-303

3

Προσδιορισμός αντοχής σε θλίψη δοκιμίων σκυροδέματος

ΣΚ 304

4

Προσδιορισμός κάθισης νωπού σκυροδέματος

ΣΚ-304

5

Μέτρηση του δείκτη κρουσιμέτρησης από σκληρυμένο σκυρόδεμα

ASTM C 805-79

6

Δειγματοληψία πυρήνων σκυροδέματος

ΚΤΣ 97 / ΑΡΘΡΟ 13.7 & ΕΓΚ. Ε7-ΥΠΕΧΩΔΕ

7

Καπέλωμα κυλινδρικων δοκιμιων

ASTM C 617-98

8

Μελέτη σύνθεσης σκυροδέματος

Κ.Τ.Σ. ’97 Άρθρο 5

9

Ανίχνευση οπλισμών σκυροδέματος με ηλεκτρομαγνητικές μεθόδους

 

<< Προηγούμενη Σελίδα

Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής, Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών Υλικών
Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής, Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών Υλικών
Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής, Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών Υλικών

Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές
Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής

Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών Υλικών

 

Γεωδυναμική All Rights Reserved 2011