Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής, Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών Υλικών Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής, Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών Υλικώναρχική σελίδαenglish
Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής, Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών Υλικών
Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής, Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών ΥλικώνΓενικές ΠληροφορίεςΥπηρεσίεςΤεχνικός ΕξοπλισμόςΠοιοτικός ΈλεγχοςΕργαστήριοΈργα & ΜελέτεςΕπικοινωνία

Ποιοτικός έλεγχος υλικών και κατασκευών

H εταιρία το 2010 προχώρησε στην επέκταση των δραστηριοτήτων της παρέχοντας πλέον και υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου σκυροδέματος και αδρανών υλικών. Με την προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού υψηλών προδιαγραφών σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα και την προσθήκη έμπειρου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού,παρέχει αξιόπιστα ποτελέσματα σε οτι αφορά τον έλεγχο νέων και υφιστάμενων κατασκευών καθώς και πάσης φύσεως έργων υποδομής προσφέροντας τις καλύτερες οικονομοτεχνικά λύσεις.

Εργαστήριο σκυροδέματος
-Ελεγχος αντοχής δοκιμίων νωπού σκυροδέματος
-Ελεγχος και επανέλεγχος αντοχής σκληρυμένου σκυροδέματος σε νέες και υφιστάμενες κατασκευές
-Μελέτες σύνθεσης σκυροδέματος.
-Ελεγχος πάχους επικάλυψης σιδηροπλισμού και φέροντος οργανισμού σε υφιστάμενες κατασκευές με τη χρήση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων
-Ελεγχος αντοχής σκυροδέματος με μη καταστροφικές μεθόδους.

Εργαστήριο αδρανών.
Δοκιμές ποιοτικού ελέγχου αδρανών υλικών με βάση τις διεθνείς και εθνικές προδιαγραφές σε έργα οδοποιίας,υλικά θεμελίωσης και υλικά σκυροδέματος.
-Προσδιορισμός της επι τόπου πυκνότητας εδάφους με τη μέθοδο της άμμου και κώνου για στρώσεις έργων οδοποιίας και θεμελιώσεων.
-Προσδιορισμός σχέσης υγρασίας-πυκνότητας. Πρότυπη και τροποποιημένη δοκιμή Proctor.


Προσεισμικός έλεγχος κατασκευών-Μελέτες ενισχύσεων-
Εκτίμηση στατικής επάρκειας
Ελεγχος υφιστάμενων κατασκευών/έλεγχος σκυροδέματος/Ελεγχος διάβρωσης οπλισμού/Επισκευές διατηρητέων κτιρίων/Gunite (εκτοξευόμενο σκυρόδεμα)/Ανθρακονήματα/Ρητινενέσεις-Τσιμεντενέσεις/Χαλύβδινα ελάσματα

Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής, Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών Υλικών
Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής, Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών Υλικών
Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής, Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών Υλικών
Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής, Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών Υλικών
Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής, Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών Υλικών

Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές
Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής

Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών Υλικών

 

Γεωδυναμική All Rights Reserved 2011