Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής, Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών Υλικών
Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής, Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών ΥλικώνGeneral InformationServicesTechnical EquipmentQuality ControlLaboratoryProjects & StudiesDegree LevelsContact  Us

Home Page

greek version

 

SERVICES

GEOTECHNICAL INVESTIGATIONS
 
• Execution of sample rotary drilling by privately owned drilling rigs (normal-inclined boreholes in inaccessible and confined areas)
 • CPT (cone penetration test) indicated especially in cases of loose soil (sand-silt-soft clay) and also as an additional data of every other in situ tests such as boreholes and pits( Its very reliable-easy-fast and low cost investigation).
 • Installation and monitoring of geomechanical instruments (piezometers-inclinometers-extensometers-magnetic extensometers-earthquake monitoring systems)

GEOTECHNICAL STUDIES
 
• Geotechnical studies within the building-hydraulic-transportation-ports
 • Retaining walls –deep foundations -subsoil remediation studies
 • Slope stability control
 • Landslides monitoring and remediation
 • Photovoltaic panels foundation

GEOLOGICAL STUDIES
 
• Geological studies within every sector that is needed such as urban-environmental-transportations-building-hydraulic projects
 • Geological studies within infrastructure works about highways-railways-underground excavations-foundations-dams-gas streams etc
 • Public Geological studies on expanding settlements
 • Hydrogeological studies
 • Hydrogeotechnical studies for cemeteries
 • Landslides and slope stability geological investigations
 • GIS applications
 • Issuance for public and private water exploitation projects

ENVIRONMENTAL STUDIES
 
• Environmental impact assessments, public and private projects
 • environmental Management
 • Management of protected areas
 • Pollution Control and Treatment of Soil and Water

GEOTHERMAL-ENERGY
The experience and technical competence of the company in the fields of geotechnical, geological and environmental applications allows the execution of high quality geothermal applications to harness the inexhaustible potential of shallow geothermal.

Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής, Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών Υλικών
Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής, Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών Υλικών
Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής, Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών Υλικών
Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής, Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών Υλικών

Geological & Geotechnical Consultants in Greece
Soil Aggregates & Concrete Laboratory

Geological Studies & Applications

 

Geodynamiki.eu All Rights Reserved 2011