Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής, Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών Υλικών Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής, Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών Υλικώναρχική σελίδαenglish
Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής, Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών Υλικών
Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής, Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών ΥλικώνΓενικές ΠληροφορίεςΥπηρεσίεςΠοιοτικός ΈλεγχοςΕργαστήριοΈργα & ΜελέτεςΕπικοινωνίαΤεχνικός Εξοπλισμός

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
 • Εκτέλεση δειγματοληπτικών γεωτρήσεων με ιδιόκτητο γεωτρητικό συγκρότημα (κάθετες-κεκλιμένες γεωτρήσεις ακόμα και σε περιοχές περιορισμένου χώρου η περιορισμένης προσβασιμότητας)
 • Εκτέλεση πενετρομετρήσεων (CPT tests). Ενδείκνυνται σε περιπτώσεις χαλαρών γεωλογικών σχηματισμών καθώς και ως συμπληρωματικά δεδομένα των επί τόπου δοκιμών (ιδιαίτερα αξιόπιστη- οικονομική λύση με άμεσα αποτελέσματα) 
 • Εγκατάσταση και παρακολούθηση οργάνων γεωμηχανικής παρακολούθησης (πιεζόμετρα-κλισιόμετρα-εκτασιόμετρα-μαγνητικά εκτασιμέτρα, σεισμικά όργανα κ.τ.λ.)
 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 • Εκπόνηση γεωτεχνικών μελετών στα πλαίσια οικοδομικών, υδραυλικών, συγκοινωνιακών λιμενικών έργων
 • Εκπόνηση μελετών αντιστηρίξεων, βαθέων θεμελιώσεων, βελτίωσης υπεδάφους.
 • Έλεγχος ευστάθειας πρανών
 • Αποκατάσταση και σταθεροποίηση κατολισθήσεων
 • Εκπόνηση μελετών θεμελίωσης φωτοβολταικών panel
 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Εκπόνηση πάσης φύσεως γεωλογικών μελετών στα πλαίσια πολεοδομικών, περιβαλλοντικών, συγκοινωνιακών, οικοδομικών, και υδραυλικών έργων.
 • Γεωλογικές Μελέτες στα πλαίσια τεχνικών έργων (οδοποιία, σιδηροδρομικό δίκτυο, υπόγειες εκσκαφές, θεμελιώσεις, φράγματα, αγωγοί φυσικού αερίου κλπ)
 • Μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια πολεοδομικών μελετών (ΣΧΟΟΑΠ, ΓΠΣ, επεκτάσεις οικισμών κλπ)
 • Υδρογεωλογικές Μελέτες
 • Υδρογεωτεχνικές Μελέτες για κοιμητήρια
 • Κατολισθητικά φαινόμενα και ευστάθεια πρανών
 • Ανάπτυξη εφαρμογών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
 • Έκδοση αδειών εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων και χρήσης νερού


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 • Εκπόνηση Μελέτων Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, δημόσιων και ιδιωτικών έργων.
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση
 • Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών
 • Έλεγχος και Αντιμετώπιση Ρύπανσης Εδάφους και Υδάτων
 

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ- ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 • Η εμπειρία και η τεχνική επάρκεια της εταιρίας στους τομείς των γεωτεχνικών-γεωλογικών και περιβαλλοντολογικών εφαρμογών επιτρέπει την εκτέλεση γεωθερμικών εφαρμογών υψηλής ποιότητας για την αξιοποίηση του ανεξάντλητου δυναμικού αβαθούς γεωθερμίας.

Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής, Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών Υλικών
Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής, Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών Υλικών
Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής, Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών Υλικών
Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής, Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών Υλικών

Γεωτεχνικές Γεωλογικές Περιβαλλοντικές Μελέτες & Εφαρμογές
Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής

Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος & Αδρανών Υλικών

 

Γεωδυναμική All Rights Reserved 2011