GEODYNAMIKI
0
loading...

Η δυναμική μας
στην πράξη

Η ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ αποτελεί από τα πρώτα xρόνια λειτουργίας της, μία ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία που επενδύει συνεχώς στην κατάρτιση του στελεχιακού της δυναμικού και την υλικοτεχνική της υποδομή. Οι δραστηριότητες της εκτείνονται σε όλη την Ελληνική επικράτεια αλλά και στο εξωτερικό. Συμμετέχει με μεγάλη επιτυχία σε δημόσια σε ιδιωτικά έργα και σε έργα σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Η πολυετής εμπειρία που έχει αποκτηθεί από το σύνολο των διεργασιών που εκτελεί, οδήγησε σε μία φιλοσοφία ολιστικής προσέγγισης των έργων που αναλαμβάνει, συνυπολογίζοντας όλους τους τεχνικούς και οικονομικούς παράγοντες προς ένα άριστο οικονομοτεχνικά αποτέλεσμα. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στεγάζεται σε κτίριο, με συνολικό εμβαδόν χώρων 1000m² σε περιφραγμένο χώρο 4000m².

Εξελίσσεται συνεχώς στον τομέα των Γεωτεχνικών Μελετών και Εφαρμογών, του Ποιοτικού Ελέγχου Τεχνικών Υλικών και την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε πολύπλοκα τεχνικά έργα μεγάλης και μικρότερης κλίμακας, δίνοντας σε κάθε έργο την ίδια προσοχή στην τεχνική
αρτιότητα και ποιότητα.

Καινοτομεί προτείνοντας λύσεις και εφαρμογές στην αιχμή της επιστημονικής γνώσης καθώς είναι σε συνεχή επαφή με πανεπιστημιακούς και ερευνητικούς φορείς.

Αναπτύσσεται συνεχώς εκπονώντας μελέτες στρατηγικού σχεδιασμού (strategic business plan) 10ετίας θέτοντας συνεχώς νέους στόχους. Με αυτά τα εργαλεία έχει καταφέρει να ενισχύσει σημαντικά τη θέση της στην αγορά την τελευταία δεκαετία παρακολουθώντας τις ανάγκες της αγοράς και τις επιστημονικές εξελίξεις, ενισχύοντας τις στρατηγικές της μονάδες λαμβάνοντας υπ’ όψη όλα τα επίπεδα λειτουργίας (εταιρικό-επιχειρηματικό-λειτουργικό).

Διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της καθώς εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO9001-2015 για όλους τους τομείς δραστηριότητας της.

Aποστολή μας

Η παρούσα και μελλοντική θέση μας στις παραγόμενες υπηρεσίες, τη γεωγραφική κάλυψη
και την εξέλιξη μας, συνοψίζεται στη συνεχώς εξελισσόμενη δραστηριοποίηση και τη γεωγραφική
διεύρυνση.
Προσεγγίζουμε κάθε ζήτημα μέσω της ανάπτυξης και αξιολόγησης πολλαπλών και καινοτόμων λύσεων, για τη βέλτιστη οικονομοτεχνικά λύση σε επίπεδο μελέτης και κατασκευής. Προκρίνουμε τη μέθοδο της προ-κατασκευαστικής διερεύνησης στο στάδιο της μελέτης, ελέγχοντας την κατασκευασιμότητα και τους ενδεχόμενους κινδύνους των προτεινόμενων λύσεων, η οποία αποτελεί βασικό παράγοντα υπέρβασης προϋπολογισμού και χρονοδιαγραμμάτων, ώστε οι πελάτες μας να μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Αναλαμβάνουμε έργα τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας. Με ανεπτυγμένη δραστηριότητα στον τομέα του Ποιοτικού Ελέγχου σε όλα τα μεγάλα έργα που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα και το Εξωτερικό ως σύμβουλοι Ποιοτικού Ελέγχου.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η διαδρομή της εταιρείας

2001

Η ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ Ιδρύθηκε το 2001 από γεωλόγους και πολιτικούς μηχανικούς, ως μελετητικό γραφείο Γεωτεχνικών και Γεωλογικών Μελετών. Στα πλαίσια των αναγκών των γεωτεχνικών μελετών λειτουργούσε εργαστήριο εδαφομηχανικής και συγκροτήματα
εργασιών πεδίου αποτελούμενα από μηχανήματα έργου γεωτεχνικών ερευνών και εφαρμογών και ανάλογο διατρητικό εξοπλισμό καθώς και προσωπικό χειρισμού του εξοπλισμού, για την εξυπηρέτηση των αναγκών των γεωτεχνικών μελετών που αναλάμβανε η ίδια.

2008

Το 2008 έπειτα από επανακαθορισμό των στόχων της επόμενης δεκαετίας, ελήφθη η απόφαση της επένδυσης μέσω συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος της ευρωπαϊκής ένωσης στον Ποιοτικό Έλεγχο Τεχνικών Υλικών. Έτσι η εταιρεία εγκαθιδρύει πλέον νέους τομείς στο ήδη υπάρχον εργαστήριο και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών Εδαφομηχανικής – Βραχομηχανικής, αλλά και τον Ποιοτικό Έλεγχο Υλικών Οδών και Οδοστρωμάτων και Τσιμέντου-Σκυροδέματος, στα πλαίσια κατασκευής πάσης φύσεως τεχνικών έργων ως σύμβουλος ποιότητας αναγνωρισμένος από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων.

2013

Επόμενη στρατηγική απόφαση της εταιρείας αποτελεί η απόφαση της διοίκησης να δραστηριοποιηθεί στις γεωτεχνικές εφαρμογές ιδιωτικών και δημοσίων τεχνικών έργων. Με αυτή την κίνηση η διοίκηση είχε ως στόχο την πλήρη κάλυψη των αναγκών των πελατών της, την παροχή υπηρεσιών υψηλής και σταθερής ποιότητας, από την αρχική επαφή με τον πελάτη και σε όλο το φάσμα των γεωτεχνικών έργων και του ποιοτικού ελέγχου των τεχνικών υλικών.

2020

Το 2020 η εταιρεία πιστοποιείται εφαρμόζοντας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001-2015 από τον οργανισμό TUV HELLAS για όλους τους τομείς δραστηριότητας της.

 

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

Πελάτες που μας εμπιστεύτηκαν

Intrakat
Construction S.A.
Intrakat
Construction S.A.
https://google.gr/
ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.
ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.
https://google.gr/
J&P-AVAX
Lidl Hellas
Lidl Hellas
https://google.gr/
ΔΕΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
ΔΕΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
https://google.gr/
CONCEPT
consulting engineers
CONCEPT
consulting engineers
https://google.gr/
VIEW
Close